OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie  Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 02.06.2004

Webmaster

 

Historie obce

Berní rula (role) kraj Podbrdský 1654

Berní rula vznikla za účelem spravedlivějšího rozpisu berně (daně). Jde vlastně o první pokus vypracování řádného soupisu (katastru) poddanské půdy (rustikálu), která byla předmětem zdanění, panská půda (dominikál) byla od času Vladislava II od královské daně osvobozena. Soupis se týkal pouze rolí tj. orné půdy nikoliv zahrad, pastvin a luk. Do seznamů se zapisovalo jméno držitele gruntu, kolik má rolí (výměra je udávaná v korcích=strychů výsevků, neměřila se, ale odhadovala) kolik z toho sejí na zimu, na jaro a kolik je v úhoru (ladem), kolik má potahů (koní nebo volů), kolik má dobytka (krav, ovcí, sviň). Berní rula neevidovala bezzemky tj. čeleď a podruhy. Do berní ruly se zapisovaly i pusté chalupy a pohořelé (vyhořelé).

Ves Rymaně je zapsána v Berní rule pro kraj Podbrdský, panství Dobříš na foliantu 66 (listu 66). Podle zápisu bylo v  Rymani roku 1654 pouze 7 chalup z toho 2 půsté !!!

Překlad originálu zápisu:

Jméno hospodáře

Rolí mají (strychů) a osívají Potahův Krav

Dobytka

Přípisy

  vorných porostlin na jaro na zimu chovati může nyní má chovati může nyní má jalovic ovčího sviň  

Rolníci:

                       
Mikuláš Kovář(3) 30 20 15 - 4 2 5 3 3 - 4  
i tu Dutkovskou drží 18 - - - 2 - 2 - - - - 1)

pustý

                       
Vodičkovská(2) - 30 - - 2 - 3 - - - - 2)

Chalupníci:

                       
Václav Kordule(1) 10 5 3,2 - - - 2 - - - - staví se
i tu Kulhavýho drží 5 4 - - - - 2 - - - - 3)
Jan Velebil(5) 12 4 3 - - - 2 2 4 - - staví se

pustá chalupa

                       
Vondrákovská(4) - 9 - - - - 2 - - - -  

Úhrnem:

75 72 21,2 - 8 2 18 5 7 - 4  

Tato ves na stavení hrubě spuštěná, role špatný, luk v mírnosti.

1) Revisitace 1676: Doubkovskou

2) Revisitace 1676: vyhořel defalcirován (tj. osvobozen od daně) 1715, 1725

3) osedlý 1653 (tj. v nově se osazující), revisitace 1676: vyhořel defalcirován (tj. osvobozen od daně) 1721, 1726, 1729

Pozn: číslo u jména hospodáře ( ) znamená pořadí v jakém je zapsán v originále zápisu.

Kopie originálu zápisu fol. 66:

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> Události <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.