OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 23.09.2004

Webmaster

 

Historie obce

První písemná zmínka

Patrně první dochovalou písemnou zmínkou o vesnici Rymani můžeme nalézt v nejcennějším archivním fondu České republiky a to v deskách zemských velkých DZV 93 D14, zápis je z roku 1603! Je možné, že existuje starší zápis, zejména zápisy týkající se panství Dobříš pod které Rymaně od nepaměti náležela, ale vyhledat ho by vyžadovalo projít 1714 kvaternů zemských desk a spoustu dalších archiválií.

Jak je zřejmé Rymaně měla ještě v 1. polovině 17. století jméno Římaně=Římanova, jak je uvedeno v tomto zápisu: "uvázati se v zámek dobrzisky, městečko Dobrzisz .... v ves Chauzawu, v ves Rzimanij", ale toto jméno se depalatalizací změnilo již v polovině  17. století v Rymaně.  Starobylá jeho přípona svědčí o tom, že toto jméno vzniklo nejpozději v 15. století, kdy byla ta odvozovací přípona ještě živá a každý ji rozuměl.

 Originál zápisu z roku 1603 (v pondělí po svatém Lukáši):

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.