OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 01.01.2005

Webmaster

 

Historie obce

Staré mapy obce

Mullerovo  mapování z roku 1720, mapový list č.13,  měříttko 1:132000 :

První vojenské mapování-josefské 1764-1768, mapový list č. 142, měřítko 1:28800:

Druhé vojenské mapování-Františkovo 1836-1852 (mapový list O-10-I, měřítko 1:28800):

Třetí vojenské mapování 1877-1880 (mapový list 4052-4, měřítko 1:25000):

Císařské povinné otisky stabilního katastru z roku 1840 (mapový list 6663-1-001, 6663-1-002, měřítko 1:2880):

První katastrální mapy  Rymaně z roku 1840 (Indikační skicy, měřítko 1:2880):

Katasrální mapy z roku 1886, měřítko 1:2880:

Katastrální mapy změn z roku 1840-1940, měřítko 1:2880:

Katastrální mapa protektorátní, měřítko 1:2880:

Katastrální mapa Pozemkové knihy 1939-40, měřítko 1:2880:

Katastrální mapy Pozemkového katastru 1979, měřítko 1:2880:

Katastrální mapa digitální, měřítko 1:1000:

Kliknutím na obrázky lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.